Esmaül Hüsna'nın Anlamı

El Esmaül Hüsna, ALLAH'ın güzel isimleri demektir.

"En güzel isimler O'nundur (ALLAH'ındır)" el-Haşr, 24

Allah'a güzel isimleri ile dua etmeninin tavsiye edildiği ayet el-A'râf, 180


ALLAH'ın isimleri tevkifîdir.

ALLAH hakkında rastgele isim izafe edilemez, ancak âyet ve hadîslerde zikri geçen, söylenmesine izin verilmiş olan isimler kullanılabilir.

"ALLAH'ın 99 ismi vardır. Kim bunları ezberlerse (îman eder ve ezbere sayarsa) Cennete girer" Buhari Müslim

"Kim bunları (El Esmaül Hüsna'yı) manalarını anlayarak sayar, bunlarla ALLAH'ı zikrederse Cennete girer." Tirmizî İbn-i Hibban Hâkim'in


El Esmaül Hüsna'nın gereklerine göre amel etmelidir insan.

Rezzak ismini söylediği zaman örneğin, rızkı için asla endişe etmemeli.

Mütekebbir ismini söyleyince, ALLAH'ü Teâlâ'nın azametini ve kibriyasını düşünmelidir."

Yatmış Köyü Ana Sayfa