ATATÜRK DİYOR Kİ;

Atatürk Köşesi

VEDA HUTBESİ

VEDA HUTBESİ

Bismillahirrahmanir rahim

EY İNSANLAR!

Sözümü iyi dinleyiniz.Bilmiyor um,
belki bu seneden sonra sizinle burada
ebedi olarak bir daha birleşemeyeceğiz.

İNSANLAR!

Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün
ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay
ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek
bir şehir ise, canlarınız, mallarınız da
öyle mukaddestir, her türlü tecâvüzden
korunmuştur.

ASHABIM!

Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve
bugünkü her hal ve hareketinizden
muhakkak sorulacaksınız. Sakın
benden sonra eski sapıklıklara dönüp
de birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu
vasiyyetimi burada bulunanlar,
bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki
bildiren kimse, burada bulunup da
işitenden daha iyi anlıyarak muhafaza
etmiş olur.

ASHABIM!

Kimin yanında bir emanet varsa onu
sahibine versin. Faizin her çeşidi
kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lâkin
borcunuzun aslını vermek gerektir. Ne
zulmediniz, ne de zulme uğrayınız.
Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır.
Cahilliyetten kalma bu çirkin âdetin
her türlüsü ayağımın altındadır. İlk
kaldırdığım fâiz de Abdulmuttalib'in
oğlu (amcam) Abbas'ın faizidir.

ASHABIM!

Cahilliyet devrinde güdülen kan
dâvâları da tamamen kaldırılmıştır.
Kaldırdığım ilk kan davası
Abdulmuttalib'in torunu (amcazadem)
Rebia'nın kan davasıdır.

İNSANLAR!

Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda
yeniden tesir ve hakimiyet kurmak
gücünü ebedi suretle kaybetmiştir.
Fakat siz; bu kaldırdığım şeyler
dışında, küçük gördüğünüz işlerde ona
uyarsanız bu da onu memnun
edecektir. Dininizi korumak için
bunlardan da sakınınız!

İNSANLAR!

Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu
hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye
ederim. Siz kadınları, Allah emaneti
olarak aldınız; onların namuslarını ve
iffetlerini Allah adına söz vererek helal
edindiniz. Sizin kadınlar üzeridne
hakkınız, onların da sizin üzerinizde
hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki

hakkınız, onların, aile yuvasını,
hoşlanmadığınız hiçbir kimseye
çiğnetmemeleridir. Eğer razı
olmadığınız herhangi bir kimseyi aile
yuvanıza alırlarsa, onları hafifçe döğüp
sakındırabilirsiniz. Kadınların da sizin
üzerinizdeki hakları, memleket
göreneğine göre, her türlü yiyim ve
giyimlerini temin etmenizdir.

MÜ'MİNLER!

Size iki emanet bırakıyorum ki onlara
sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç
şaşırmazsınız. O emanetler Allah
Kitabı Kur'an ve O'nun peygamberinin
sünnetidir.

MÜ'MİNLER!

Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz!
Müslüman müslümanın kardeşidir,
böylece bütün müslümanlar kardeştir.
Din kardeşinize ait olan herhangi bir
hakka tecavüz başkasına helal
değildir. Meğer ki gönül hoşluğu ile
kendisine vermiş olsun...

ASHABIM!

Nefsinize zulmetmeyiniz. Nefsinizin de
üzerinizde hakkı vardır.

İNSANLAR!

Allah Teala her hak sahibine hakkını
(Kur'an'da) vermiştir. Varise vasiyet
etmeğe lüzum yoktur. Çocuk kimin
döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina
eden için mahrumiyet vardır.
Babasından başka bir soy iddia eden
soysuz, yahut efendisinden başkasına
intisaba kalkan nankör, Allah'ın
gazabına, meleklerin lanetine ve bütün
müslümanların ilencine uğrasın!
Cenab-ı Hak, bu gibi insanların ne
tevbelerini, ne de adalet ve
şahadetlerini kabul eder.

İNSANLAR!

Rabbiniz birdir. Babanız da birdir;
hepiniz Âdem'in çocuklarısınız, Âdem
ise topraktandır. Allah yanında en
kıymetli olanınız, O'na en çok saygı
göstereninizdir. Arabın Arap olmayana
-Allah saygısı ölçüsünden başka- bir
üstünlüğü yoktur.

İNSANLAR!

Yarın beni sizden soracaklar, ne
diyeceksiniz?

Allah'ın elçiliğini ifa ettin, vazifeni
yerine getirdin, bize vasiyet ve öğütte
bulundun diye şahadet ederiz.
(Bunun üzerine Resûl-i Ekrem mübarek
şahadet parmağını göğe doğru
kaldırarak sonra da cemaat üzerine
çevirip indirerek şöyle buyurdu.)

Şahid ol yâ Rab!

Şahid ol yâ Rab!

Şahid ol yâ Rab!

ANA MENÜ

DUYURULAR

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI